เลขกำลังวัน สูตรหวยกำลังวัน

ประจำวัน อาทิตย์ 1/10/66

8
3 5 2
6

สรุปเลขหวยกำลังวัน

เลข 3 ตัว
3 5 2 8 5 6
เลข 2 ตัว
5 8 5 3 5 2 5 6

เลขกำลังวัน สูตรหวยกำลังวัน ข้างขึ้น (เดือนเต็ม)

ประจำวัน อาทิตย์ 1/10/66

1 8 7
4 5 2
0

สรุปเลขหวยกำลังวัน

เลข 3 ตัว
4 5 2 8 5 0 1 8 7
เลข 2 ตัว
5 1 5 8 5 7 5 4 5 2 5 0

เลขกำลังวัน สูตรหวยกำลังวันข้างแรม (เดือนดับ)

ประจำวัน อาทิตย์ 1/10/66

1 8
3 5 2
6 9

สรุปเลขหวยกำลังวัน

เลข 3 ตัว
3 5 2 8 5 6
เลข 2 ตัว
5 1 5 8 5 3 5 2 5 6 5 9