เลขกำลังวัน สูตรหวยกำลังวัน

ประจำวัน พฤหัสฯ 8/6/66

5 2
7 0 9
3 1

สรุปเลขหวยกำลังวัน

เลข 3 ตัว
7 0 9 5 0 3 2 9 1
เลข 2 ตัว
0 5 0 2 0 7 0 9 0 3 0 1

เลขกำลังวัน สูตรหวยกำลังวัน ข้างขึ้น (เดือนเต็ม)

ประจำวัน พฤหัสฯ 8/6/66

5 9 2
8 0 5
7 4

สรุปเลขหวยกำลังวัน

เลข 3 ตัว
8 0 5 9 0 7 2 5 4 5 9 2
เลข 2 ตัว
0 5 0 9 0 2 0 8 0 5 0 7 0 4

เลขกำลังวัน สูตรหวยกำลังวันข้างแรม (เดือนดับ)

ประจำวัน พฤหัสฯ 8/6/66

5 2
7 0 1
5

สรุปเลขหวยกำลังวัน

เลข 3 ตัว
7 0 1 2 0 5
เลข 2 ตัว
0 5 0 2 0 7 0 1 0 5